Thanh tra Kho bạc Nhà nước góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước

Thanh tra Kho bạc Nhà nước góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước 27/07/2023 10:26:00 352

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thanh tra Kho bạc Nhà nước góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước

27/07/2023 10:26:00

Ngay từ đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã quán triệt toàn hệ thống triển khai công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, lĩnh vực nhạy cảm, cấp thiết và đảm bảo thời hạn quy định; triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra gắn với tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 522 cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm 440 cuộc theo kế hoạch và 82 cuộc đột xuất). Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý tài chính 3.021 triệu đồng, trong đó: số tiền kiến nghị thu hồi 971 triệu đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác 2.050 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng. Các đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước 389 triệu đồng. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 16 Quyết định; số tiền xử phạt vi phạm hành chính 64,4 triệu đồng.

M:\kho-bac-nha-nuoc-kiem-soat-chat-mua-xe-cong-05-.5711.jpg

(Ảnh minh họa: Nguồn internet)

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra đã được Kho bạc Nhà nước đã triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Kho bạc Nhà nước từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra giám sát, từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số; triển khai giám sát hoạt động Kho bạc Nhà nước các cấp phục vụ công tác đánh giá, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro hoạt động Kho bạc Nhà nước. Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh kịp thời tồn tại, thiếu sót, sai phạm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức, đơn vị, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, với việc Luật Thanh tra (sửa đổi) được ban hành cùng với các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn có hiệu lực trong năm 2023, hoạt động thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến mới, trong đó có việc hoàn thiện Đề án chuyển đổi Vụ Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc Nhà nước thành cơ quan Thanh tra Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước sẽ xây dựng, kiện toàn thể chế tổ chức và tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính để nghiên cứu các giải pháp mới, ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra./.

Vũ Hồng Vĩ

 

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%