Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần ổn định, phát triển hoạt động thị trường chứng khoán

Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần ổn định, phát triển hoạt động thị trường chứng khoán 27/07/2023 10:36:00 521

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần ổn định, phát triển hoạt động thị trường chứng khoán

27/07/2023 10:36:00

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian qua nhằm ổn định hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, hiệu quả, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán.Trong 6 tháng năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai 16 Đoàn thanh tra, kiểm tra, bao gồm 9 Đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 7 Đoàn kiểm tra đột xuất.

Với tinh thần chủ động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và ngành Tài chính; Ngay từ đầu năm 2023, tập thể Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bám sát thực tiễn để xây dựng và triển khai kế hoạch đúng trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường giám sát hoạt động tổ chức kinh doanh chứng khoán; tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định...  Trên cơ sở kết quả giám sát thường xuyên, kết quả thanh kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 187 Quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 18,35 tỷ đồng, trong đó xử phạt 02 trường hợp thao túng với tổng số tiền phạt 2,05 tỷ đồng.

M:\bang-gia-ck.png

(Ảnh minh họa: Nguồn ineternet)

Bên cạnh đó, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả tại một số vụ việc như: Đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn đối với 09 trường hợp vi phạm quy định về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính, buộc hủy bỏ thông tin đối với 2 trường hợp tổ chức công bố thông tin sai lệch... Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường rà soát chặt chẽ việc phát hành của các công ty đại chúng, công ty niêm yết; triển khai kiểm tra hoạt động công ty đại chúng, tổ chức kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt; giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ báo cáo công bố thông tin của các công ty đại chúng, đồng thời phối hợp với các sở thực hiện rà soát nghĩa vụ công ty đại chúng.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, chính xác về chủ trương, định hướng điều hành và tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ để ổn định tâm lý nhà đầu tư, tăng cường minh bạch cho thị trường…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng kế hoạch trọng tâm cho 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo sự vận hành liên tục, thông suốt, ổn định, minh bạch của thị trường chứng khoán. Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đồng thời thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng bền vững, an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ động, tích cực nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý theo đúng chương trình đề ra, tiến hành rà soát tổng thể các quy định tại Luật, Nghị định, các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác trên mọi lĩnh vực được giao.

Với vai trò là cơ quan trực tiếp quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, nhiệm vụ cốt lõi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đảm bảo sự vận hành liên tục, thông suốt, ổn định, minh bạch của thị trường chứng khoán. Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đồng thời thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng bền vững, an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm như:

Hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai công tác xây dựng cơ chế chính sách thị trường chứng khoán, báo cáo xem xét sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định; trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm phát triển một thị trường thứ cấp minh bạch, an toàn, tăng cường khả năng quản lý, giám sát, giảm thiểu rủi ro.

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tuyến giám sát, trong đó phát huy vai trò của tuyến giám sát thứ nhất là các công ty chứng khoán, tăng cường giám sát các công ty chứng khoán thực hiện đúng và đầy đủ vai trò là chủ thể giám sát tuyến đầu theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn để kịp thời ngăn ngừa và phát hiện sớm các vi phạm trên thị trường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán nhằm tăng tính răn đe, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường, hướng đến sự phát triển thị trường chứng khoán theo hướng minh bạch và bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, giám sát; hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thanh tra, giám sát.

Duy trì thường xuyên việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời tới công chúng đầu tư, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận nhanh và đầy đủ nguồn thông tin chính thống, hạn chế sự tác động về tâm lý do tin đồn, tin giả mạo trên thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo lộ trình đã đặt ra nhằm thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tiếp tục phát triển thị trường bền vững, minh bạch thông qua tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hoạt động huy động vốn và việc sử dụng vốn huy động đúng mục đích; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống chính sách cho phát triển thị trường, tăng chất lượng thị trường.../.

Nguyễn Xuân Hiệp

 

 

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%