Khối Thi đua số 2 tăng cường đoàn kết, hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Khối Thi đua số 2 tăng cường đoàn kết, hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 01/08/2023 13:51:00 255

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khối Thi đua số 2 tăng cường đoàn kết, hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

01/08/2023 13:51:00

Ngày 25/7/2023, Khối Thi đua số 2 Thanh tra các Bộ, ngành Khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp gồm 7 đơn vị: Thanh tra Bộ Công an; Thanh tra Bộ Tư pháp; Thanh tra Bộ Tài chính; Thanh tra Bộ Nội vụ; Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị, thay mặt đơn vị Khối trưởng năm 2023, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn cho biết, với khẩu hiệu thi đua năm 2023 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về chất lượng hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát”.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thuộc Khối Thi đua cũng thường xuyên quan tâm, bám sát chủ đề thi đua năm 2023 do Thanh tra Chính phủ phát động là “siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” nhằm không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, Thanh tra các đơn vị trong Khối đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả công tác, các đơn vị trong Khối Thi đua đã tiến hành 60 cuộc thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý, đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 2.400 tỷ đồng; tiếp 487 lượt với 692 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý hơn 11.000 đơn các loại; tham mưu giải quyết 93 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền Bộ trưởng...

M:\ttbca.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận phân tích, đánh giá có trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề của các đơn vị trong Khối.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 còn rất nặng nề, để phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, thiết thực, Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị Lãnh đạo Thanh tra các đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị về các nội dung, chỉ tiêu thi đua và có sự phân công, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc, bảo đảm mục đích của phong trào thi đua là gắn chặt và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tiếp thu và tổ chức thực hiện nghiêm túc phát biểu định hướng của đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Thanh tra Chính phủ để bảo đảm phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối bám sát chủ đề “siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023.

Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu về các mặt công tác để có hình thức đề nghị khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời; tuyên truyền, phổ biến và thông tin đến các đơn vị trong Khối để nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa, gắn kết, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, Chánh Thanh tra Bộ Công an nhấn mạnh. 

Ngay sau Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023, đã diễn ra Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra của Khối Thi đua số 2 thanh tra các Bộ, ngành Nội chính và Kinh tế tổng hợp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra của các bộ, ngành; tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, thống nhất giữa các đơn vị trong Khối, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, ngành mình, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động. Cũng tại buổi Tọa đàm, đại diện Thanh tra Bộ Tài chính đã trình bày tham luận về thực tiễn triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập tại Bộ Tài chính, những khó khăn, vưỡng mắc và đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

Bảo Khánh

 

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%