Thanh tra ngành Tài chính thực hiện 52.520 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thanh tra ngành Tài chính thực hiện 52.520 cuộc thanh tra, kiểm tra 18/12/2023 10:03:00 242

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thanh tra ngành Tài chính thực hiện 52.520 cuộc thanh tra, kiểm tra

18/12/2023 10:03:00

Công tác thanh tra, kiểm tra trong 9 tháng đầu năm đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ. Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, hoàn thành đúng tiến độ.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 52.520 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 531.631 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 11.329 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 57.520.886 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN 17.869.412 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 39.652.534 triệu đồng (bao gồm giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ và giảm khấu trừ); xử phạt vi phạm hành chính 3.875.927 triệu đồng; các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị số tiền 10.747.177 triệu đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp NSNN và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; giúp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị đồng thời kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

D:\ANH LUU DEN 12.5.2015\ANH CÔ CƯƠNG\DSC_3717.JPG

Ảnh minh họa

Đồng thời, công tác triển khai quy chế giám sát hoạt động Đoàn thanh tra được thực hiện đầy đủ; Tổ giám sát đoàn thanh tra hoạt động đúng quy định, có hiệu quả, giúp cho việc chấp hành các quy định, quy trình, quy chế đoàn thanh tra được nâng cao, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ được tăng cường; Các đoàn thanh tra chấp hành đúng quy định về trình tự, thủ tục; đảm bảo thời gian và kế hoạch được duyệt; thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra đều chấp hành nghiêm kỷ luật và quy chế. Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính; hoàn thành đúng tiến độ; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; quy trình, quy chế đoàn thanh tra cũng như kỷ cương, kỷ luật trong ngành được tăng cường. Cán bộ, công chức khi tiến hành thanh tra đều tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra, bao che cho đối tượng thanh tra...

Kết quả 9 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 19 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính số tiền 3.899.815 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN 3.334.937 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 564.878 triệu đồng; đồng thời ban hành 50 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.088 triệu đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực nộp NSNN số tiền 1.731.507 triệu đồng (bao gồm 2.059 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính).

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt; đồng thời bố trí lực lượng dự phòng nhằm đảm bảo kịp thời thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý điều hành của Bộ. Các cuộc thanh tra đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn. Chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo và đề xuất các phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra. Tập trung hoàn thiện, xây dựng báo cáo, tổ chức thẩm định đểban hành kết luận thanh tra theo đúng quy định; Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để, đồng thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong nội bộ ngành Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác như cơ quan cảnh sát điều tra, Ngân hàng Nhà nước... nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các chất gây nghiện.

Tiếp tục chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hải quan và trong toàn ngành; tăng cường đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế, kê khai hải quan theo mức độ rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra ngành Tài chính; Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu và có kỹ năng thanh tra, kiểm tra để đảm bảo lực lượng thanh tra là lực lượng đi đầu trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong ngành Tài chính.

Ngoài ra, phối hợp rà soát để kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra, qua đó tránh chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp./.

Trần Bá Bảo

 

 

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%