Khối thi đua Khối 2 các Bộ, ngành nội chính và kinh tế tổng hợp: Giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác thanh tra

Khối thi đua Khối 2 các Bộ, ngành nội chính và kinh tế tổng hợp: Giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác thanh tra 18/12/2023 10:35:00 203

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khối thi đua Khối 2 các Bộ, ngành nội chính và kinh tế tổng hợp: Giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác thanh tra

18/12/2023 10:35:00

Chiều 14/12/2023, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Khối Thi đua số 2 thanh tra các Bộ, ngành nội chính và kinh tế tổng hợp. Chánh Thanh tra Bộ Công an và Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Bộ Công an (Khối trưởng Khối thi đua số 2) cho biết, năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các Bộ trong Khối công tác thi đua đã có những bước chuyển biến tích cực. Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các Bộ, ngành trong khối đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ngành, tạo sức lôi cuốn, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái tham gia, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Hội nghị cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định những giải pháp, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra và phong trào thi đua năm 2024.

Tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn, Khối trưởng Khối Thi đua số 2 nêu rõ, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song thanh tra các đơn vị trong Khối đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo tổng hợp kết quả công tác, các đơn vị trong Khối Thi đua số 2 là Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Bộ Nội vụ và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tiến hành 152 cuộc thanh tra; kiến nghị xử lý hơn 4.642 tỷ đồng; tiếp 2.521 lượt với 3.239 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý hơn 29.288 đơn các loại; tham mưu giải quyết 118 vụ việc thuộc thẩm quyền...

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Khối cũng thường xuyên quan tâm, bám sát chủ đề thi đua năm 2023 do Thanh tra Chính phủ phát động là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” nhằm không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Trong năm, Khối Thi đua số 2 đã tổ chức thành công tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xác minh tài sản, thu nhập; tổ chức giải giao hữu thể thao chào mừng 78 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam. Qua đó, đã giúp tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

C:\Users\nguyenthimailinh\Desktop\anh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn, Khối trưởng Khối Thi đua số 2 đề nghị thanh tra các Bộ, ngành chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua năm 2024 của các đơn vị trong khối được sâu rộng, thiết thực hơn nữa.

Tham luận tại Hội nghị, đa số các tham luận cho rằng, thời gian qua, công tác thi đua nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các Bộ. Từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, của Bộ, ngành chủ quản về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Trong năm 2023, thanh tra các Bộ, ngành thuộc Khối thi đua số 2 đã bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 66/KH-TTCP ngày 12/01/2023 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2023 và Bản Giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị trong khối.

Thông qua thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị trong Khối đã phát huy vai trò tham mưu, giúp thủ trưởng các bộ, ngành thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra; trực tiếp tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình, cùng ngành Thanh tra góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn, nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra nói chung và của các đơn vị thuộc Khối Thi đua số 2 trong năm 2024 còn rất nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng.

C:\Users\nguyenthimailinh\Desktop\20231214_164704.jpg

Thanh tra Bộ Công an trao Khối trưởng Khối thi đua số 2 cho Thanh tra Bộ Tư pháp

Các phong trào thi đua cần có sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, thiết thực, gắn chặt và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để các hoạt động phong trào của khối bảo đảm bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động, góp phần cùng ngành Thanh tra hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn, Khối trưởng Khối Thi đua số 2 nhấn mạnh.

Ý kiến của đại diện của thanh tra các Bộ, ngành nội chính và kinh tế tổng hợp tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất đề nghị Thanh tra Bộ Công an được nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tư pháp nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ trong năm 2023.

Cũng tại cuộc họp, Thanh tra các Bộ, ngành nội chính và kinh tế tổng hợp đã thống nhất Thanh tra Bộ Tư pháp là Khối trưởng, Thanh tra Bộ Tài chính là Khối phó Khối Thi đua số 2 năm 2024./

Khánh Linh

 

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%