Thanh tra tài chính góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Thanh tra tài chính góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 22/12/2023 10:02:00 363

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thanh tra tài chính góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

22/12/2023 10:02:00

Sáng ngày 19/12/2023, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Cao Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Tài chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo và Thanh tra các Tổng cục và đại diện một số các đơn vị chức năng thuộc Bộ cùng toàn thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ của Thanh tra Bộ Tài chính.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Bộ Tài chính đã khẩn trương phân công các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tài khóa được Chính phủ giao theo thứ tự ưu tiên, gắn với thời hạn hoàn thành cụ thể; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023.

Với tinh thần chủ động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và ngành Tài chính, tập thể lãnh đạo Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bám sát thực tiễn để xây dựng và triển khai kế hoạch đúng trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác từ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như công tác xây dựng nội bộ ngành... kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, của Chính phủ.

C:\Users\nguyenthimailinh\Desktop\IMG_3560.JPG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã quán triệt, thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023; đồng thời bố trí lực lượng, tổ chức triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ và ngành Tài chính.

Trong năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 78.213 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 748.399 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 1.124 hồ sơ kiểm tra sau thông quan; kiến nghị xử lý tài chính 107.014 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trong kỳ là 17.270 tỷ đồng.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính, trong năm 2023, Thanh tra Bộ triển khai khảo sát, nắm bắt thông tin và thực hiện 30 cuộc thanh tra và 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra đột xuất; lưu hành 33 kết luận thanh tra, 04 báo cáo kết quả kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 22.081 tỷ đồng; các đơn vị đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước 1.840 tỷ đồng.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các Tổng cục, Cục thuộc Bộ đều đánh giá cao công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Tài chính và thống nhất cho rằng, năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra của Thanh tra ngành Tài chính, nhất là Thanh tra Bộ đã có những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác và ngày càng phối hợp chặt chẽ và gắn kết giữa các đơn vị trong ngành Tài chính… góp phần tăng thu ngân sách. Vai trò của Thanh tra Bộ trong việc định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có lựa chọn đối tượng là rất quan trọng tránh việc chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị có chức năng thanh tra. Hoạt động thanh tra đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Bộ và Thanh tra các Tổng cục trong việc thực hiện thanh tra về thao túng giá trên thị trường chứng khoán, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Ngoài ra, năm 2023, Thanh tra Bộ đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các đơn vị thuộc Bộ có chức năng thanh tra chuyên ngành trong công tác như: Xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra năm 2022; thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra; tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quá trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền… Trong năm 2024, các đơn vị có chức năng thanh tra thuộc Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Thanh tra Bộ Tài chính trong công tác thanh, kiểm tra và đề nghị Thanh tra Bộ tổ chức các cuộc tập huấn cho các đơn vị làm công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn Ngành để làm tốt công tác này trong thời gian tới khi Chính phủ ban hành Nghị định về Thanh tra chuyên ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra Tài chính đã đạt được trong năm 2023 vừa góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, vừa góp phần tăng thu ngân sách, qua đó góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 của ngành Tài chính.

Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự được dư luận xã hội quan tâm, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính như: Tăng cường quản lý, giám sát việc các tổ chức tín dụng phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tăng cường kiểm tra giám sát với các công ty bảo hiểm; quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; phân tích rủi ro đối với hoạt động thương mại điện tử thông qua việc triển khai hóa đơn điện tử, chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo...

C:\Users\nguyenthimailinh\Desktop\DSC09365.JPG

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024 hoàn thành những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao của Thanh tra Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra thuộc Bộ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất để công tác thanh tra, kiểm tra tài chính tiếp tục là công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực; kịp thời phát hiện những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, đồng thời đề xuất, tham mưu, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để thích ứng với bối cảnh, tình hình mới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong hệ thống thanh tra tài chính tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích rủi ro, chọn đối tượng và tiến hành thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra nội ngành, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra.

C:\Users\nguyenthimailinh\Desktop\IMG_3429.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Thanh tra Tài chính và các đơn vị cần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Dự báo và giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, đảm bảo đúng quy trình, đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, phối hợp mời giảng viên, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trên các mặt: công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... để tập huấn cho toàn Ngành nhằm tăng cường năng lực tổng thể cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra ngành Tài chính. Các Tổng cục, Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành cần chủ động phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ.

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục bám sát các văn bản hướng dẫn Luật Thanh tra năm 2022 để tham mưu, trình Bộ kịp thời triển khai trong toàn ngành Tài chính; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, đào tạo chuyên ngành thanh tra, cấp thẻ, trang phục theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ xây dựng, sửa đổi các quy định, hướng dẫn trong Ngành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng cường trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường nhấn mạnh: Bước sang năm 2024, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành Tài chính chủ động xây dựng phương án triển khai, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024; hoàn thành được các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao của Thanh tra Tài chính./.

Phan Thị Bảo Yến

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%