Tổng cục Hải Quan đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả, kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2023 và phướng hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Tổng cục Hải Quan đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả, kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2023 và phướng hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 12/01/2024 10:31:00 308

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng cục Hải Quan đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả, kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2023 và phướng hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024

12/01/2024 10:31:00

 

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, năm 2023, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương cùng với quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan đã tổ chức, triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thành các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2023 (tính đến 15/11), toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.618 vụ việc vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11.521,26 tỷ đồng, tăng 98,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan Hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 166 vụ, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022; số tiền thu nộp 474,3 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Để từng bước hạn chế vi phạm Luật Hải quan cũng như tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên mọi lĩnh vực, trong đó tập trung một số giải pháp như: Lựa chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và nhiệm vụ của ngành Hải quan.

M:\1.jpg

Ảnh minh họa

Trong đó, Thanh tra Tổng cục Hải quan đã tiến hành 113 cuộc. Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, thanh ta việc chấp hành pháp luật về hỉa quan, pháp luật về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất nhập khẩu và gia công… và kiến nghị truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính: 208,652 tỷ đồng. Trong đó: thuế truy thu: 117,240 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính: 91.412 tỷ đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ thông qua hình thức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất theo dấu hiệu vi phạm: 126 cuộc về thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, kiểm tra trực tuyến trên các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành, cơ sở dữ liệu và hệ thống camera giám sát công vụ; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ… Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước qua kiểm tra nội bộ là 6,864 tỷ đồng và đã xử lý trách nhiệm đối với 28 công chức.

Thực hiện công tác vận động quần chúng không vi phạm pháp luật, không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tuyên truyền pháp luật để phổ biến cho cá nhân, tổ chức có liên quan trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chấp hành đúng các quy định pháp luật về hải quan.

Từng bước có kế hoạch trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan một cách đồng bộ, thống nhất; đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời quản lý tốt các rủi ro trong các quy trình thông quan hàng hóa, hạn chế tối đa các vi phạm pháp luật hải quan và hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Bước sang năm 2024, toàn hệ thống Hải quan tập trung rà soát các nhiệm vụ đã đặt tiếp tục tạo thuận lợi thương mại; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật công vụ; tăng cường truyền thông, đối thoại chính sách với DN, người dân và các tổ chức liên quan để tạo sự đồng thuận với những mục tiêu mà ngành Hải quan đặt ra, nhất là với việc đổi mới quy trình nghiệp vụ theo hướng hiện đại./.

Phạm Tất Thành 

 

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%