Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác thanh tra

Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác thanh tra 09/04/2024 09:39:00 231

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác thanh tra

09/04/2024 09:39:00

Ngày 25-26/3/2024, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm hành chính cho các đơn vị thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có ông Trần Đăng Vinh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ; ông Trần Văn Long – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ; cùng lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, vì vậy việc thực hiện Luật Thanh tra lần này có rất nhiều điểm mới so với Luật Thanh tra trước đây, đặc biệt các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn. Luật Thanh tra mới cũng đã phân định rõ hơn giữa cuộc thanh tra hành chính với cuộc thanh tra chuyên ngành...

image

Khai mạc hội nghị của Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Như vậy, các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mình nên công tác triển khai thanh tra còn nhiều lúng túng, bỡ ngỡ khi bước đầu thực hiện các quy định mới của Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đa số các đơn vị hiện nay còn vướng mắc, khó khăn trong tổ chức nhiệm vụ được giao như: trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; tiêu chuẩn đối với Trưởng đoàn thanh tra, trang phục, thẻ thanh tra, thanh tra chuyên ngành.... Chính vì vậy, hội nghị này được tổ chức nhằm trao đổi trong toàn hệ thống để thống nhất cách hiểu, thống nhất cách triển khai quy định về thanh tra, qua đó có thể triển khai thật tốt Luật Thanh tra mới và Nghị định hướng dẫn Luật trong toàn ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra cũng nhấn mạnh, đợt tập huấn này rất có ý nghĩa và cần thiết, giúp các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác thanh tra trong ngành Tài chính kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.

Hội nghị cũng chia sẻ những vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong một số lĩnh vực quan trong như: quy trình pháp luật, quy chế của Bộ Tài chính và kinh nghiệm thực tiễn về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trao đổi một số kinh nghiệm trong công tac kiểm soát tài sản, thu nhập; trao đổi các quy định liên quan việc xử phạt vi phạm hành chính.

Chương trình trao đổi nghiệp vụ có các báo cáo viên đã trình bày 4 chuyên đề gồm: Giới thiệu một số nội dung mới của Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Phổ biến các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Phổ biến, trao đổi quy định pháp luật, quy chế của Bộ Tài chính và kinh nghiệm thực tiễn về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phổ biến các quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; Trao đổi các quy định liên quan việc xử phạt vi phạm hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đăng Vinh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ đã chia sẻ với ngành Tài chính, Luật Thanh tra năm 2022 đã có những quy định thay đổi rất lớn cả về tổ chức và hoạt động. Với hệ thống các quy định của Luật Thanh tra về cơ quan thanh tra Bộ Tài chính, thanh tra Cục, Tổng cục, các đơn vị thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành với 11 đầu mối như hiện nay, việc ban hành các quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện từ khâu xây dựng kế hoạch thanh tra đến tiến hành thanh tra liên quan nhiều quy phạm, thay đổi. Do đó, sau khi giới thiệu các nội dung quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra Chính phủ mong muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp về pháp luật thanh tra hiện nay để tiếp tục hoàn thiện.

Ông Trần Đăng Vinh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ cho biết hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang xây dựng hàng loạt thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra bao gồm thông tư hướng dẫn về xây dựng định hướng, ban hành kế hoạch thanh tra, thẻ thanh tra, trình tự thủ tục, trang phục, hồ sơ thanh tra... đặc biệt là thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục 1 cuộc thanh tra... đảm bảo tránh chồng chéo, hạn chế bỏ sót, phù hợp thực tiễn đặc điểm từng lĩnh vực thanh tra.

image

ông Trần Đăng Vinh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị ông Trần Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu những điểm mới, nội dung cơ bản về pháp luật thanh tra liên quan đến ngành Tài chính.

Đối với Bộ Tài chính, theo quy định của Luật Thanh tra số 11/2022/QH15; Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, theo đó, cơ quan thanh tra thuộc Bộ Tài chính gồm: Thanh tra Bộ Tài chính; Thanh tra Kho bạc Nhà nước; Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thanh tra Tổng cục Dự trữ nhà nước. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cấp Tổng cục, Cục thuộc Bộ gồm: Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý công sản; Cục Quản lý giá; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán. Cấp Cục thuộc Tổng cục gồm: Cục Hải quan; Cục Thuế; Cục Dự trữ Nhà nước; Kho bạc Nhà nước tỉnh.

image

 

Ông Trần Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế -

Thanh tra Chính phủ giới thiệu những điểm mới, nội dung

cơ bản về pháp luật thanh tra liên quan đến ngành Tài chính.

Như vậy, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra thuộc Bộ Tài chính đã có thay đổi. Các đơn vị được giao chức năng thanh tra chuyên ngành chuyển thành cơ quan thanh tra, gồm: Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Dự trữ nhà nước; các đơn vị mới được giao chức năng thanh tra chuyên ngành: Cục Quản lý công sản; Cục Quản lý giá; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

Qua chuyên đề này, ông Trần Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ trình tự tiến hành một cuộc thanh tra; Bước tiến hành thanh tra trực tiếp; Đối với một cuộc thanh tra chuyên ngành, bước chuẩn bị thanh tra; Bước kết thúc cuộc thanh tra. Như vậy, trình tự tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành được rút ngắn hơn so với tiến hành một cuộc thanh tra hành chính ở các bước: Chuẩn bị thanh tra (thu thập thông tin trước khi ban hành Quyết định thanh tra; xây dụng và gửi đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo); Kết thúc thanh tra (chỉ thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra khi cần thiết)...

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực tham gia trong quá trình tập huấn, tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung còn vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực để công tác thanh tra trong ngành Tài chính đạt hiệu quả cao nhất.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Trước đó, Thanh tra Bộ và các đơn vị đã tham mưu, tổ chức nhiều hội nghị triển khai như: Ngày 28/02/2024 Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ và công tác thanh tra năm 2024 của Bộ Tài chính với 11 đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và một số Cục, Vụ thuộc Bộ có liên quan, địa điểm tại trụ sở Bộ Tài chính; Ngày 18/3/2023, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế tổ chức buổi làm việc trao đổi Một số vấn để triển khai Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP về thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; Ngày 21/3/2023, Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm và Thanh tra Bộ tổ chức buổi trao đổi quy định mới và chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra./.

 

               Đỗ Thị Thúy Hạnh

 

 

 

 

    

 

   

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%