Theo Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước 09/04/2024 09:42:00 149

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước

09/04/2024 09:42:00

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước, lũy kế từ đầu năm 2023 đến ngày 30/11/2023 là 449.506,6 tỷ đồng, đạt 56,98% kế hoạch (788.935,5 tỷ đồng). Trong đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là 58.902 tỷ đồng (đạt 45,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

 

Ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/12/2023 là 579.848,8 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch (đạt 81,87% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), trong đó Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là 72.686 tỷ đồng (đạt 56,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Có 63/115 Bộ và địa phương giải ngân ước 12 tháng thấp hơn bình quân của cả nước 73,5%, trong đó nhiều Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp (12 Bộ, cơ quan Trung ương chỉ giải ngân được dưới 20%, 02 địa phương dưới 40%).

Trong bối cảnh ấy, với lợi thế tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và vùng trung tâm kinh tế phía Bắc, tỉnh Hưng Yên là một trong số những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, đạt 91,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với mức bình quân của cả nước (73,5%). Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao là 12.006,4 tỷ đồng, tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch (vốn ngân sách tập trung 588,3 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 8.950 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết 21 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trong nước 2.447,1 tỷ đồng).

Phát động đợt cao điểm 40 ngày, đêm tăng tốc thực hiện công tác giải ngân các dự án đầu tư công theo Công văn số 3244/UBND-TH ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Do khối lượng công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư công rất lớn, nên các cấp chính quyền, ngành chức năng đã chỉ đạo sát sao, giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tình hình giải ngân vốn đến 31/01/2024 đã giải ngân 10.932 tỷ đồng, đạt 91,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể: Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý 7.237 tỷ đồng, đã giải ngân 6.620 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; Nguồn vốn cấp huyện quản lý 3.263,4 tỷ đồng, đã giải ngân 2.806 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch; Nguồn vốn cấp xã quản lý (nguồn thu tiền sử dụng đất) 1.505 tỷ đồng, đã giải ngân 1.505 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2023 cả hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên đã quyết tâm và nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông, nhất là các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm mang tính kết nối, có sức lan tỏa rộng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện mội trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tháo gỡ các nút thắt, khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư; phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và các nguồn lực.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là giải thích rõ các quy định pháp luật về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân cùng thực hiện, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Cùng với đó, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc thiếu vốn bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Từ đầu năm đến nay, mặc dù trùng vào thời điểm Tết Nguyên đán, ngay trước và sau Tết, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên luôn chủ động nhận diện các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để có giải pháp xử lý kịp thời, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo đề xuất ngay đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Đặc biệt, nhóm dự án hạ tầng trọng điểm, quan trọng liên vùng phải được đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng để bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2024 gồm: dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng đường Tân Phúc – Võng Phan (giao ĐT.378); dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Với lợi thế sẵn có, cộng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2024, Hưng Yên phấn đấu từng bước đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5-8%; GRDP bình quân đầu người khoảng 121 triệu đồng; phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt hơn 32,8 nghìn tỷ đồng./.

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%